شناسنامه مهراب
 
نام مهراب
تماس با من
جنسیت مرد
سن 40
درباره من محراب کمالی از مهد عشق و تمدن و فرهنگ - ایران - شاعر نویسنده منتقد و مسوول انجمن ادبی

کشور ایران  
شهر تهران

تحصیلات دکترا  
شغل مدرس - مدیرآموزشگاه علمی  
سرگرمی ها شعر شاعران متقدم و متاخر - موسیقی - کوه - مهمانی  
علاقه مندی ها شعر داستان سفر موسیقی سنتی